Co to jest HTTPS / HTTP?

HTTP to skrót od angielskiego Hypertext Transfer Protocol. Jest to protokół, który umożliwia wysyłanie danych do internetu, a dokładnie pozwala na komunikację pomiędzy serwerem a urządzeniem użytkownika. Jest to również jeden z elementów adresu URL, który jednak jest niezauważalny z uwagi na to, że najczęściej jest ukrywany przez przeglądarkę stron.

Protokół HTTP – najważniejsze informacje

Komunikacja w ramach protokołu HTTP polega na tym, że klient, czyli użytkownik urządzenia takiego jak np. komputer czy smartfon, wysyła zapytanie o daną stronę WWW, wprowadzając jej adres w przeglądarce. W odpowiedzi od serwera otrzymuje te dane w postaci witryny internetowej. 

Innym protokołem jest HTTPS. To skrót od Hypertext Transfer Protocol Secure, co w praktyce oznacza, że jest to protokół HTTP, ale z dodatkowymi zabezpieczeniami. Dzięki HTTPS dane przesyłane pomiędzy urządzeniem użytkownika a serwerem są szyfrowane, co oznacza, że nie mogą być przejęte przez niepowołane do tego osoby ani zmienione. Obecnie standardem jest już HTTPS, z którego korzystają strony o każdej tematyce – nie tylko witryny banków, instytucji i sklepów. Statystycznie na koniec 2021 roku prawie 80 proc. serwisów korzystało z szyfrowanego połączenia.

HTTP/HTTPS a SEO

Google w 2014 roku potwierdziło, że korzystanie z szyfrowanego połączenia jest jednym z czynników rankingowych, co oznacza, że ma wpływ na widoczność strony w organicznych wynikach wyszukiwania. Obecna popularność HTTPS w dużej mierze wynika z kroków podjętych przez tego potentata branży informatycznej. Chodzi tutaj m.in. o oznaczanie przez przeglądarkę Chrome witryn bez szyfrowanego połączenia jako niezabezpieczone. 

Aby zmienić protokół z HTTP na HTTPS, należy skorzystać z certyfikatu SSL, który jest dostępny w płatnej wersji, ale też w darmowej. W przypadku zdecydowanej większości stron opcja bezpłatna jest wystarczająca. Najpopularniejszym darmowym SSL jest Let’s Encrypt.